Her legger jeg ut dato og tid for marked jeg skal delta på 
Rennebumartnan 16-19 aug.
Villa Fridheim, Krødsherad. Salgsutstilling fra 19.mai og ut sommeren.